เงินที่ได้มาง่ายมักอยู่ไม่นาน

เงินที่ได้มาง่ายมักอยู่ไม่นาน